Bir kurumun, yaşayan bir organizma olarak tarif edilirken, tıpkı insanlar gibi duygusal ve sos...